Giriş Yap
  Üye Ol!
28-02-2018, 23:11

PAZAR'IN BATISINDA YAŞAYAN LAZLAR (TZANİLER) VE ROMA-BİZANS DÖNEMİNDEKİ ASİMİLASYON SÜREÇLERİ

PAZAR'IN BATISINDA YAŞAYAN LAZLAR (TZANİLER) VE ROMA-BİZANS DÖNEMİNDEKİ ASİMİLASYON SÜREÇLERİ Prokopius'un Trabzon Seyahati (*) MS.554 yılında, Prokopius tarafından yazılan1 “Yapılar” isimli eserde; Justinianus dönemindeki imar faaliyetleri anlatılır. Antik Kolha kültürünün
{rate}
Değerlendirme:
20-08-2016, 09:14

LAZLARIN TARİHİ

İnsan doğası gereği geçmişini merak eder.  Geleceğini de merak eder.Bu yüzden sorar geçmişi, dedesini, nereden geldiklerini, eskiden nasıl olduklarını. Bu yüzden falcılara giderler, bu yüzden araştırırlar. İnsan olmanın doğası budur. Siz falcılara, gitmeyesini,z
{rate}
Değerlendirme:
31-05-2013, 22:21

ARDEŞEN'İN TARİHİ

 İlçe adı aslen Art’aşeni olduğu ve hangi anlama geldiği konusunda dil uzmanlarınca tam bir görüş birliği yoktur. Halk arasında’’ Yavuz Sultan Selim Trabzon Sancak Beyi iken, Osmanlı tahtına sahip çıkmak ister ve bu amacı gerçekleştirmek için Kepa Sancak Beyi olan oğlunun
{rate}
Değerlendirme:
31-05-2013, 22:15

LAZLARIN GERÇEK TARİHİ

LAZLARIN GERÇEK TARİHİ Kolhida uygarlığı ait yapıtlardan,megrel-laz ve abhaz-abaza etkinliklerinin en üst düzeyde bulunduğu ve bu medeniyetin bu halkların eserleri olduğu anlaşılmaktadır.   
{rate}
Değerlendirme:
31-05-2013, 21:52

ARDEŞEN’İN GERÇEK TARİHİ

Ardeşen’in yerlileri olan Lazların bu yerleşim yerine miladi 1.yüzyıllarda ilk anayurtları olan Kafkasya’dan bu günkü Gürcistan’ın Karadeniz kıyılarından gelip bu yöreye yerleştikleri anlaşılıyor. O zamanlar bu günkü ilçenin kurulduğu alanda yoğun bir yerleşim yoktu ve Ardeşen
{rate}
Değerlendirme:
31-05-2013, 21:48

LAZLARIN TARİHİ İSİMLERİ

 M.Ö.12-11.yüzyıllarda Karadeniz kıyılarının en doğusunda kurulan Kolhida Devleti'ni oluşturan halklardan en büyüğü olan Lazlar ,o tarihlerde‘’Egrisili’’ olarak isimlendirilir. Milattan sonraki yıllarda ,Lazlar Yunan , Roma ve Bizans kaynaklarında ‘’lazika(Laz)’’ismiyle
{rate}
Değerlendirme:
31-05-2013, 21:47

1877-1878 OSMANLI RUS SAVAŞLARI(93 HARBİ) : KAFKASYA VE ARTVİN’DEN BATI ANADOLU’YA DOĞRU LAZ GÖÇLERİ

Devrin'' hasta adamı'' olan Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1877-1878 yılları arasında tarihte 93 harbi denilen savaşlar olmuş, Osmanlı Devleti ’de Ruslar karşısında büyük bir yenilgi almıştır. Bu savaş hem batıda(Balkanlar'da) hemde doğuda Kafkasya’da devam etmiş,
{rate}
Değerlendirme:
31-05-2013, 21:47

Lazların Osmanlı Hakimiyetine Girmesi -3

Lazların Osmanlı hakimiyetine girmesi farklı kaynaklarda farklı şekillerde ve zamanlarda anlatılıyor. Ali İhsan Aksamaz’ın, "Dil Tarih Kültür Gelenekleriyle Lazlar"isimli eserinde lazların Osmanlı egemenliğine girmesi şöyle anlatılır. Fatih Sultan Mehmed, 26
{rate}
Değerlendirme:
31-05-2013, 21:46

Lazların İkinci Devleti Lazika Devleti-2

Milattan sonra 2. Yüzyılda Doğu Karadeniz kıyılarında Lazika Krallığı kurulmuştur.Bu devlet üzerinde Romalılarla ve daha sonra Bizansla , Persler ve Sasaniler arasında hakimiyet kurma savaşları ve mücadelelerinde Lazlar bazen Pers-Sasanilerle ama
{rate}
Değerlendirme:
31-05-2013, 21:46

LAZLARIN GERÇEK TARİHİ

Lazların tarihi kaynaklarda bahsedilmesi Kolhida Devleti'yle birlikte olmuştur. Kolhida Devleti'nden İlk defa M.Ö. 8.yy.da Urartu kaynaklarında bahsedilmiştir. Kolhida uygarlığına ait yapıtlardan ve çeşitli kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre bu devletin kuruluşunda
{rate}
Değerlendirme: