Anasayfa » Lazlar » LAZURİ NENAŞENİ GÜLTEKİN'İ-ŞǨALA VİSİNAPİT


LAZURİ NENAŞENİ GÜLTEKİN'İ-ŞǨALA VİSİNAPİT

sponsor bağlantıları BU HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

RİZEŞİ ENİ DİDİ NOĞAPEŞİ NAOREN AŤAŞENİŞİ BELEDİYE BAŞǨANİ HAKAN GÜLTEKİN'İ BELEDİYE GOLOVAKTİT DO LAZURİ NENA´ǨUNİTE LAZEPEŞİ DO LAZEPEŞİ NENAŞENİ VİSİNAPİT.

GÜLTEKİNİ DİDO BEJİŤİ, VORSİ ŞEYEPE ŤǨU. Başǩani ´ǩu p̌i aziru Belediyeşi neǩnaşa kogamaxt̆u do şǩu hey miyondre. Amaft̆it var zade cemiǯoney. Çayi komomiğey do Lazurişi p̌i cevoç̌it̆ naasen dulyapeşi miǯvey. Oǩaçxe Lazuri nenaşi oç̌itxu kocevoç̌i başǩaniti cuğabi momçey.
 
roportaji: Klemurişi Ramazan Kosanoğlu
kamera: Recep Topaloğlu

Ramazan Kosanoğlu: Goǯo Ak Pati ar yasa kogamiğu. Çoyepeşi orjinali yoxope eyiç̌opininasen deyite yasa kogamiğey. Vija Komilo deyite ar çoyi MUratköy naort̆u orjinali yoxomuşi naoren Komilo keçopu. Si Ğeruri oree. Si mu it̆ur hanişei?
Hakan Gültekin: Amutu dop̌iǩote vorsi iyasen ama ham haşo dop̌iǩot̆ mu t̆ǩvanen belli varon. Himuşena vorsi xesap̌are. Hişote ǩuçxe meyondgare. İnşaAllah vorsi iyasen.

R.K: Haninepe iri bere mektebişa idasi Turkuli diguren. Si Turkuli (türkçe) munde diguri? İptineri nenasǩani nam oren?
H.G: içideni nenaşǩimi Lazuri oren.  Turuli mektebi doviguri. Lazuri nanaşǩimi, nandidişǩimi, p̌ap̌ulişǩimişa doviguri.

R.K: Kur'ani-i kerimi cur tane ayet̆i koren nena do etniğişeni. Si ilahahiyat̆i mektebi t̆ǩvi si mut̆ǩvare ham cur ayet̆işeni?
H.G.: Ǩurani iri nenape naşǩvit do ar Araburi isinapit varit̆uy. Şǩunişeni Lazuri nena msǩvanoba oren. Han nena varmevaşǩvaten.

R.K.: Huyşa p̌ot̆e Lazuri nenaşeni naiçalişay mit̆i eǩüşveliyi nenate?
H.G.: Ar cur tane dergi do çitabi kepç̌opi. Goloyonu mʒika çetini mayu ama abiçi mezabazgaten   goloviyonaten. Berepeşǩuni goç̌ondrunan, varasinapenan, şǩuti varmanç̌arenan. Hast̆eri etkinliğişa varvidi, varmiyoxeysu. Şǩu cur ǯana hako vorert diyanna hako vorert.

R.K. Lazuri dersepe koren. Cur universite Lauzri dersi koren
H.G.: Ma ara sira dersepeşa amovulur. Berepe vuç̌it̆xam Lazuri gişǩunani deyi. Çoyişa nacext̆eype kuşǩunan, hakoni mordepe varasinapenan.´ǩuti varmasinapenan.

R.K.:  ǯanaşa nananenate ǩurisi bile vargoynǯert̆u. İri nena yasax ort̆u. Oǩaçxe partisǩani moxt̆usiham yasaxepe moseley. Oǩaçxe TRTŞEŞ£i gonǯey. Lazepeti TRTLAZ£i meşonay ama vargonǯey. Si muç̌o it̆ur TRTLAZ vargoynǯaseni? Goynǯuǩo vorsi variyasert̆uyi?
H.G. : TRTşi ham dulyaşeni a visinapare. HiÇi varna ar xaft̆aşi ar cur  prorogrami diyuǩo deyi şǩuli vekilşi Osman Aşkın Bak vuǯvar beçi doyanen Lazuri porogrami kocedvanen. Dido tti seyiri ixenasen.

R.K. : Ar do RTE UNİVERSİTE Lazuri bolumi varoren. Haǩu Lazepe koren do hay ar Lazurişi bolumi moyvaron?
H.G.: Hako eni bet̆i derdi nadogurasen ǩadrope varoren. At̆aşeni mi lazuri dersepe meçasen? MEB mufredati keçop̌u resmi moyelimi iyasen. Galendo nadvoguran 
 tane ǩoçi ep̌ç̌opat do var momayonenan. Altyapi varmiğunan. Ham derdepe ozit̆u diç̌in. 
R.K.: Halk_Eğitim -
 şuri iyasen Lazuri dersepe goyǯininen. Hakoşeni moelimi RTEÜ'şa moelimi varmeçasi muç̌o iyasen.
Lazuri dest̆anepe işǩiri:
H.G. : Eni naxazi mayen him oren. Hakoni sitepe vuǯomer. CD'pe domixenit do momincğonit vuǯomer. Ar do İst̆anbolişati voncğonam.

R.K. : Ar daha adayi iyari?
H.G. : Varviduşunam. Siyasi emekyari viyare. Mevaşǩvare.

R.K. : Si ilahiyat̆i t̆ǩvi; Lazuri ilahi koren hiç̌i işǩiniyi?
H.G.: (internetişa  Lazuri ilahi dişǩinuşuǩule ziʒu do) nenamsǩva giğun :) Dido msǩva. Tebrik...

R.K. Berert̆işa navagogoç̌ondu mut̆u oreni?
H.G: Trabuzani talebe vort̆it minibusi kocepxedt do otobusişa vidaten. Minibusişi şofori dudi anǩanert̆u. Şǩu ti  ǩoç̌işeni ham ǩoç̌i dido dudi aǩanen deyi keǩevolaǩirdit. Oǩaçxe ǩoçi eǩiktu do Lazuri nenate "ho dudi zade maǩanen" ya t̆ǩu:) koç̌ti Lazi oret̆u.

Eni ǩæp̌ulando Hakan Gültekin; Lazuri şǩuni nenan. Maoropenan. bereşǩuni dovogurat ´ǩuti visinapat var na goniç̌ondrinasen. Haninepeşi vorsi kültürepeşi oren himuşeni ma Lazuri osinapu gomoç̌ondu ama navargoyç̌ondrinasen şeni viçalişaten. 

 

 

 

 

Emojiye tıkla sayfaya duygunu bırak
+1


Daha kolay yorum yazabilmek için ücretsiz üye ol Üye Olmak İçin Tılka


Adınız Soyadınız:


  • Yazar: Lazca
  • Zaman: 13-04-2016, 21:57